KTV

kruhy-web

CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Vítáme Vás na webových stránkách Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU.
Spojte se s námi

Tak tohle jsme my

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je renomovaným vysokoškolským pracovištěm připravujícím odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu. V tomto procesu se nejedná o uzavřený organizační celek, nýbrž o otevřený článek, který spolupracuje s odborníky jiných kateder či fakult Západočeské univerzity v Plzni a nebo jiných vysokých škol v rámci České republiky. Těžištěm práce centra je výuka a výzkum v oblasti kinantropologie. Tato vědní disciplína se zabývá pohybem člověka a měla by postihovat všechny možnosti lidského pohybu. V jejím rámci lze studovat několik studijních oborů, rozdělených v zásadě na dva směry: učitelský a neučitelský. Neučitelské studijní obory jsou bakalářské s délkou studia 3 roky. Učitelské studijní programy a program Pedagogika pohybové prevence, které navazují na neučitelské programy, jsou magisterské s délkou studia 2 roky.